1. جنگ شناختی ؛ موشن گرافی دریافت
 2. تک و پاتک جنگ چهارم شناختی در گام دوم انقلاب + صوت دریافت
 3. جنگ شناختی- ادراکی-صوت دریافت
 4. آرایش جنگی دشمن در کلام رهبری-ویدیو دریافت
 5. جاسوسی شبکه های اجتماعی-ویدیو دریافت
 6. جنگ اطلاعاتی- ویدیو دریافت
 7. جنگ روانی 2- ویدیودریافت
 8. جنگ روانی 3-ویدیو دریافت
 9. جنگ شناختی دشمن با ایران چگونه صورت می گیرد؟-ویدیو دریافت
 10. جنگ هیبریدی در کلام رهبری-ویدیو دریافت
 11. جنگ هیبریدی-ویدیو دریافت
 12. جنگ هیبریدی2-ویدیو دریافت
 13. جاسوسی- جیسئون رضائیان-ویدیو دریافت
 14. دوقطبی سازی-ویدیو دریافت
 15. مورد آماج قرار دادن فهم و درک مردم در جنگ شناختی-ویدیو دریافت
 16. جنگ روانی-انرژی هسته ای-ویدیو دریافت
 17. یک نمونه جنگ روانی-ویدیو دریافت
 18. جنگ شناختی-تصویر-عکس نوشته دریافت
 19. جنگ شناختی-تصویر-عکس نوشته دریافت
 20. جنگ شناختی-تصویر-عکس نوشته دریافت
 21. جنگ شناختی-تصویر-عکس نوشته دریافت
 22. جنگ شناختی-تصویر-عکس نوشته دریافت
 23. جنگ شناختی-تصویر-عکس نوشته دریافت
 24. جنگ شناختی-تصویر-عکس نوشته دریافت
 25. تعریف جنگ شناختی-متن  دریافت
 26. جنگ شناختی-متن  دریافت
 27. کرونا، بیوتروریسم افکار عمومی در قالب-متن  دریافت
 28. از جنگ شناختی چه می_دانید؟-خبر-مصاحبه  دریافت
 29. از جنگ شناختی غافل نباشیم-خبر-مصاحبه  دریافت
 30. جنگ شناختی به زبان ساده-خبر-مصاحبه  دریافت
 31. جنگ شناختی-ادراکی-خبر-مصاحبه  دریافت
 32. جنگ شناختی چگونه کار می کند-کلیپ  دریافت
 33. جنگ شناختی خطرناک ترین جنگ-کلیپ  دریافت
 34. جنگ معرفتی-شناختی-کلیپ  دریافت
 35. شکست تحریمها-کلیپ  دریافت
 36. بسته ضد تحریم-کلیپ  دریافت
 37. راه مقابله با تحریم-پی دی اف  دریافت
 38. تحریمها با پیشرفت علمی بی اثر میشود-کلیپ  دریافت
 39. از همین فردا-کلیپ  دریافت
 40. جنگ جهانی تحریم-کلیپ  دریافت
 41.  دیدارمتخصصین انرژی هسته ای-کلیپ  دریافت
 42. قوی شدن باوجود تحریمها-کلیپ  دریافت
 43. دشمن مچکریم-کلیپ  دریافت
 44. عملیات شکست اراده امریکا-کلیپ  دریافت
 45. اسراییل25 سال اینده را نمیبیند-کلیپ  دریافت