1. آفات مدیریت جهادی! -اینفوگرافی دریافت
 2. شهیدشوشتری -اینفوگرافی دریافت
 3. مدیریت جهادی -اینفوگرافی دریافت
 4. پادکست -اینفوگرافی دریافت
 5. اشرافی گردی -اینفوگرافی دریافت
 6. بیانات مقام معظم رهبری -فیش دریافت
 7. آقا -کلیپ دریافت
 8. آقا2 -کلیپ دریافت
 9. در راه قله هدایت -کلیپ دریافت
 10. سیرت انقلابی -کلیپ دریافت
 11. اشرافی گری -معرفی کتاب دریافت
 12. آسیب شناسی اشراف گری -معرفی کتاب دریافت
 13. فرهنگ اقتصاد مدیریت جهادی -معرفی کتاب دریافت
 14. مدیریت جهادی در کلام رهبری -معرفی کتاب دریافت
 15. مدیریت جهادی رهبری -معرفی کتاب دریافت
 16. مدیریت جهادیی -معرفی کتاب دریافت
 17. معیشت مومنانه -معرفی کتاب دریافت
 18. مولفه های مدیریت جهادی -معرفی کتاب دریافت
 19. الگویی برای مدیریت جهادی-مقاله دریافت
 20. جهادی -مقاله دریافت
 21. سه شاخص مهم مدیریت انقلابی -مقاله دریافت
 22. اشرافی گری -موشن گرافی دریافت
 23. امام ره -موشن گرافی دریافت
 24. مدیریت جهادی -موشن گرافی دریافت
 25. مستی اشرافی گری -موشن گرافی دریافت