1. 5 شاخص انقلابی گری-اینفوگرافی دریافت
 2. پیشرفت-اینفوگرافی دریافت
 3. تولید علم-اینفوگرافی دریافت
 4. جهاد کبیر-اینفوگرافی دریافت
 5. جهاد کبیر 2-اینفوگرافی دریافت
 6. جهاد علمی 22-اینفوگرافی دریافت
 7. جهاد علمی 23-اینفوگرافی دریافت
 8. جهاد علمی 24-اینفوگرافی دریافت
 9. جهاد علمی 25-اینفوگرافی دریافت
 10. دستاورد های صنعتی-اینفوگرافی دریافت
 11. دستاورد های 40 ساله-اینفوگرافی دریافت
 12. علمداران جهاد-اینفوگرافی دریافت
 13. گفتمان جهادی-اینفوگرافی دریافت
 14. مسیر روشن-اینفوگرافی دریافت
 15. نقشه راه-اینفوگرافی دریافت
 16. جهاد علمی1 -صوت  دریافت
 17. جهاد علمی2 -صوت  دریافت
 18. جهاد علمی3 -صوت  دریافت
 19. جهاد علمی4 -صوت  دریافت
 20. جهاد علمی5 -صوت  دریافت
 21. جهاد علمی6 -صوت  دریافت
 22. جهاد علمی7 -صوت  دریافت
 23. جهاد علمی8 -صوت  دریافت
 24. جهاد علمی9 -صوت  دریافت
 25. جهاد علمی راه انتقام شهید فخری زاده -مجموعه پوستر  دریافت
 26. جهاد علمی -مجموعه پوستر  دریافت
 27. هنوز راه ادامه دارد -مجموعه پوستر دریافت
 28. فیش های جهاد علمی – پی دی اف دریافت
 29. اسوه زهد-معرفی کتاب دریافت
 30. اقتصاد اسلامی -معرفی کتاب دریافت
 31. تولید علم -معرفی کتاب دریافت
 32. جهاد علمی -معرفی کتاب دریافت
 33. جهاد علم -معرفی کتاب دریافت
 34. علم وتولید آن-معرفی کتاب دریافت
 35. کار-معرفی کتاب دریافت
 36. کتاب جهاد علمی و نقش تشکل های دانشجویی-معرفی کتاب دریافت
 37. نو آوری علمی-معرفی کتاب دریافت
 38. جهاد علمی-مقاله دریافت
 39. راه مجازات عاملین ترور شهید فخری زاده-مقاله دریافت
 40. اولین ها-1 موشن گرافی دریافت
 41. اولین ها-2 موشن گرافی دریافت
 42. اولین ها-3 موشن گرافی دریافت
 43. اولین ها-4 موشن گرافی دریافت
 44. اولین ها-5 موشن گرافی دریافت
 45. اولین ها-6 موشن گرافی دریافت
 46. اولین ها-7 موشن گرافی دریافت
 47. اولین ها-8 موشن گرافی دریافت
 48. اولین ها-9 موشن گرافی دریافت
 49. اولین ها-10 موشن گرافی دریافت
 50. اولین ها-10 موشن گرافی دریافت
 51. جهاد علمی – استاد ماندگاری- ویدیو کلیپ دریافت
 52. بیانات آقا -جهاد علمی- ویدیو کلیپ دریافت
 53. بیانات آقا- علم- ویدیو کلیپ دریافت
 54. ترور دانشمندان هسته ای- ویدیو کلیپ دریافت
 55. جهاد فی سبیل الله- ویدیو کلیپ دریافت
 56. جهاد- ویدیو کلیپ دریافت
 57. جهاد علمی و رابطه آن با اقتدار و عزت ملی- ویدیو کلیپ دریافت
 58. جهاد علم- ویدیو کلیپ دریافت
 59. علم-استاد قاضی- ویدیو کلیپ دریافت
 60. سخنان شهید فخری زاده در مورد علم- ویدیو کلیپ دریافت
 61. سیمرغ- ویدیو کلیپ دریافت
 62. شهدای علم- ویدیو کلیپ دریافت
 63. مفهوم جهاد در بیانیه گام دوم- ویدیو کلیپ دریافت
 64. نماهنگ- ویدیو کلیپ دریافت