غرفه دیروز-مدرسه انقلاب

غرفه دیروز

بررسی شکل‌گیری تفکر استعمار و علاقه استعمارگران به تصاحب دنیا و ادعای مستعمره بودن ایران در زمان قاجار و پهلوی

غرفه‌های اجباری

 • اجبار مردم کشورهای مستعمره به زندگی به مدل زندگی استعمارگران
 • رواج اجباری زبان خود به‌جای زبان بومی توسط استعمارگران

برای دانلود محتوای این غرفه از لینک های زیر استفاده کنید:

 • بررسی ادعای مستعمره بودن ایران در زمان قاجار و پهلوی بخصوص استعمار نوین
 • نمایش سیر کوچک‌شدن کشور در زمان حکومت پهلوی قراردادهای ننگین مانند کاپیتولاسیون و...
 • استعمار فرهنگی در زمان پهلوی

 • بررسی اقدامات دو پادشاه پهلوی و ثروت‌اندوزی آن‌ها از جیب ملت
 • بررسی نحوه کسب ثروت خاندان پهلوی
 • بررسی رشوه‌های دریافت شده توسط شاه برای انعقاد قراردادهای بزرگ نظامی با غرب
 • برجسته‌سازی آمارهای ارائه شده در کتاب

غرفه‌های اختیاری

 • بررسی گذشته استعمار در برده‌داری و ظلم به مردم در مناطق تحت سیطره
 • تحمیل شرایط زندگی سخت به مردم کشورهای مستعمره
 • شهروند درجه 2 شدن بومیان در کشور خودشان

 • بررسی گذشته استعمار در تسلط به منابع سرزمینی کشورهای مختلف و نام‌گذاری بر روی محل زندگی آنها
 • بیرون‌راندن بومیان از محل زندگی‌شان و غصب زمین