اندر اتفاقات ویژه امسال

یکی از اتفاقات ویژه امسال جشنواره اینه که یه سری فایل شامل سر در نمایشگاهی ، سردر غرفه ، کارت راویان نمایشگاه و … در لینک زیر قرار داده شده تا همه ی بچه های انجمنی با کمک و همت کادر اتحادیه استان از لحاظ زیبایی بصری و یک شکل بودن ورودی های نمایشگاه هماهنگ باشند … با کمک مربیان و کادر استان نسبت به چاپ این اقلام به تعداد مورد نیاز میتونید اقدام کنید .

 


برای دریافت طرح ها اینجا کلیک کنید