جلسات توجیهی کادر پشتیبان و همچنین هیئت مرکزی انجمن اسلامی در اکثر استان ها در حال برگزاری هست .شما میتونید اخبار این جلسات را از کانال بله دنبال کنید …سعی میکنیم گوشه ای از این فعالیت ها را در آینده در  همین بخش به نمایش بگذاریم.