سناریو اتاق فرار

 

ایران قراره تجزیه بشه و اسمی از این کشور تو جهان نمونه اما شما با هوشتون میتونید ایران نجات بدین ادمایی که قصد نابودی ایران داشتن و باید شناسایی کنید و به یه ملت که قرار بوده در خطر بیافتن کمک کنید در غیر این صورت شما بازنده این بازی هستید و متاسفانه ایران از بین میره…
شما چالش هایی رو انجام میدین و اطلاعاتی از این اشخاص پیدا می کنید با سرنخ هایی ایران رو از سقوط کردن حفظ می کنید…
دقت کنید به زمان بازی