ورود

×

معرفی کتاب

                       1– رای، رای اعلی حضرت است! تاریخ را گاه باید عرضی دید. یعنی هزاران موضوع تاریخی در عرض هم. این‌گونه تاریخ خواندن را علمای اهل فن تخصصی کردن علوم می‌نامند. شاید از آن روی که فرصت تعمق و بررسی بیشتر و جزئی‌تری را برای محقق فراهم می‌کند. گاه […]

پاورپوینت

مستندسازی-تولید محصول

عکاسی با تلفن همراه

ده نکته در استفاده از تلفن همراه در عکسبرداری و فیلمبرداری

فتو شاپ

طراحی پوستر-کارت دعوت

کار با کاغذ

تزیینات-فضا سازی-مسابقات

شکل سازی با اوریگامی

فضاسازی-غرفه آرایی-مسابقات

طراحی

مسابقات-کارت دعوت-فضاسازی

آموزش عکسبرداری

مستند سازی

آموزش کلیپ سازی

مستند سازی-ارائه محتوا