ورود

×

فرم داوری مدرسه انقلاب

فرم های داوری مدرسه انقلاب سال 1396 را می توانید از این قسمت دانلود کنید

پرونده ویژه گروه سرود

شیوه نامه تشکیل  گروه های سرود دانش آموزی منتشر شد .  

شیوه نامه نمایشگاه مدرسه انقلاب

شیوه نامه برگزاری نمایشگاه مدرسه انقلاب

دفترچه ثبت گزارش مدرسه انقلاب

دفترچه ثبت گزارش مدرسه انقلاب به صورت مجزا (پسرانه، دخترانه) به پیوست می باشد

صورتجلسه قرارگاهی

تکمیل و ارسال صورتجلسه قرارگاهی یکی از معیار های داوری می باشد .  

شیوه نامه دانش آموزی

موشن گرافیک مدرسه انقلاب جهت نشر در گروه های دانش آموزی و قرارگاه ها منتشر شد .