همراهان مهربان مدرسه انقلاب همین غرفه اول براتون توضیح بدیم که تا ته خط خودتون انقلابی برید جلو ،عرض کنیم خدمت شما وارد هر غرفه ای که میشوید ،مثل اینجا با یه سری موضوع رو برو  هستید .خب اینجا هر موضوعی سه تا محتوا براش در نظر گرفته شده که کار شما را در مسیر مدرسه انقلاب راحت تر کنه البته که نباید شما به همین ها اکتفا کنید و تحقیق بیشتری باید داشته باشید .اما به هرحال ما سعی کردیم معرفی منابع امین یعنی کُتبی که به این موضوع نزدیک هست ، همچنین یک متن توضیحی راجع به اون موضوع و چندتا محتوای چند رسانه ای تقدیم نگاه شما عزیزان کنیم … بهترین ها را براتون آرزو میکنیم

  1. خاطرات انقلابی مادران و پدران و مادربزرگ ها و پدربزرگ ها                                                        محتوای متنی منابع امینچند رسانه ای
  2. وابستگی و عدم استقلال کشور به بیگانگان                                                     منابع امین محتوای متنیچند رسانه ای
  3. شعار های انقلاب اسلامی و آرمان ها                                                      محتوای متنیمنابع امینچند رسانه ای
  4. غیرت ملی و حفظ ضمانت ارضی کشور                                                       محتوای متنیمنابع امینچند رسانه ای
  5. محدودیت حضور زنان در فعالیت های سیاسی در دوران قبل از انقلاب                                                      منابع امینچند رسانه ایمحتوای متنی
  6. خیانت مسئولین در دوران قبل از انقلاب                                                       محتوای متنیمنابع امینچند رسانه ای
  7. فساد اجتماعی حاکم در دوران قبل از انقلاب                                                       محتوای متنیمنابع امینچند رسانه ای
  8. عدم امنیت اجتماعی مردم                                                                             محتوای متنیمنابع امینچند رسانه ای
  9. فاصله طبقاتی بین مردم و طبقه حاکم                                                      محتوای متنیمنابع امینچند رسانه ای