ورود

×

نام استاننام شهرستاننام مدرسه (جشنواره مدرسه انقلاب مختص مقطع متوسطه دوم می باشد)نام و نام خانوادگینام پدرکد ملیدبیرستان خود را انتخاب کنید

دبیرستان پسرانهدبیرستان دخترانه

مقطع تحصیلی خود را انتخاب کنیدشماره تماس همراهشماره تماس ثابتموضوع فعالیت خود را انتخاب کنید

سرود مدرسه انقلابتئاتر مدرسه انقلابداستان انقلابایده های برتر (اقدام انقلابی)

شما عضو کدام تشکل هستید؟

اتحادیه انجمن های اسلامیبسیج دانش آموزیهلال احمرسازمان دانش آموزی