پوستر سایت مدرسه انقلاب
لوگو مدرسه انقلاب

دوازدهمین دوره نمایشگاه‌های دانش‌آموزی مدرسه انقلاب

مدرسه انقلاب فرصتی برای آموزش آرمان های انقلاب به نسل نوجوان و دانش آموزان است.

تماشاخانه مدرسه انقلاب