1. اهداف جریان های تحریف و تحریم-اینفوگرافی دریافت
 2. با شکست جریان تحریف جریان تحریم قطعا شکست خواهد خورد -پادکست دریافت
 3. پیروزی در جنگ با شکست تحریف-خبر مصاحبه دریافت
 4. جریان تحریف در چه صورت شکست خواهد خورد؟-خبر مصاحبه  دریافت
 5. جریان تحریف را ضربه فنی کنیم-خبر مصاحبه دریافت
 6. چگونه می توان با تحریف ها مقابله کرد؟-خبر مصاحبه  دریافت
 7. شکست جریان تحریف منافع ملی را تعیین می کند-خبر مصاحبه  دریافت
 8. مقابله همزمان با تحریف و تحریم-خبر مصاحبه  دریافت
 9. ناکارآمدی جریان تحریف و تحریم را تکمیل می کند-خبر مصاحبه دریافت
 10. وقتی تحریم تاثیر خواهد داشت که تحریف واقعیت ها اثر بگذارند-خبر مصاحبه  دریافت
 11. بزک دوزک-پوستر دریافت
 12. تحریف امام 1-پوستر دریافت
 13. تحریف امام 2-پوستر دریافت
 14. تحریف امام 3-پوستر دریافت
 15. تحریف امام4-پوستر دریافت
 16. اگر خط امام تحریف شود ملت سیلی خواهد خورد-کلیپ دریافت
 17. تحریف امام-کلیپدریافت
 18. تحریف خط امام و تلاش برای تغییر مسیر انقلاب-کلیپ دریافت
 19. تحریف خط امام-کلیپ دریافت
 20. تحریف سخنان امام خمینی-کلیپ دریافت
 21. تحریف معیارها خطرناک است-کلیپ دریافت
 22. خط تحریف و اعتماد سازی برای دشمن-کلیپ دریافت
 23. خط تحریف و جایگاه مردم در انقلاب اسلامی-کلیپ دریافت
 24. دومینوی تحریم و تحریف-کلیپدریافت
 25. مقدمه شکستن تحریم ها-کلیپ دریافت
 26. هشدار رهبر انقلاب رباره تحریف-کلیپ  دریافت
 27. اراده مقاومت در مصاف زنجیره تحریف و تحریم -مقاله دریافت
 28. اگر جریان تحریف شکست بخورد تحریم می شکند-مقاله دریافت
 29. اگر زنجیره تحریف را شکست دهیم تحریم هم شکست می خورد-مقاله دریافت
 30. دروغ به سبک هولوکاست- فیلم دریافت
 31. ایران رابجای داعش معرفی کردند-فیلم دریافت
 32. پهلوی بدون روتوش–فیلم دریافت
 33. دروغترین دروغ تاریخ-فیلم دریافت
 34. شمشیر اختلاف- فیلم دریافت