1. مجموعه تصاویر بزکشاه پهلوی در قالب طنز دریافت
 2. مجموعه تصاویر خیانت شاه دریافت
 3. قیام مسجد گوهرشاد-تصویر دریافت
 4. بحرین دو دستی تقدیم شما-موشن گرافی دریافت
 5. خلاصه پهلوی-کلیپ  دریافت
 6. خیانت رضا خان و پسرش-کلیپ دریافت
 7. قیام مسجد گوهرشاد-تصویر دریافت
 8. قیام مسجد گوهرشاد-تصویر دریافت
 9. قیام مسجد گوهرشاد-تصویر دریافت
 10. قیام مسجد گوهرشاد-تصویر دریافت
 11. قیام مسجد گوهرشاد-تصویر دریافت
 12. قیام مسجد گوهرشاد-تصویر دریافت
 13. قیام مسجد گوهرشاد-تصویر دریافت
 14. قیام مسجد گوهرشاد-تصویر  دریافت
 15. قیام مسجد گوهرشاد-تصویر  دریافت
 16.  سخنرانی امام 14 آبان-کلیپ دریافت
 17. سه قطره خون-موشن گرافی دریافت
 18. کشف حجاب-ویدیو  دریافت
 19. فریاد دانشگاه بر سر امریکا-موشن گرافی دریافت
 20. قیام مسجد گوهرشاد-موشن گرافی دریافت
 21. انقلاب سیاه-کلیپ  دریافت
 22.  خیانت پهلوی-موشن گرافی دریافت
 23. معرفی کتاب -پی دی اف دریافت
 24. خیانت رضاخان -پی دی اف دریافت
 25. خیانت پهلوی -مجموعه تصاویر دریافت
 26. چهار پرده از خیانت های پهلوی -پی دی اف دریافت
 27. خیانت پهلوی -اینفوگرافی دریافت
 28. خلاصه ایی از جنایات هولناک رضاخان -پی دی اف دریافت
 29. لیستی از تحقیرهای رژیم پهلوی در برابر غرب -پی دی اف دریافت
 30. خیانت پهلوی -کلیپ  دریافت