1. امید کلید همه قفل ها -صوت دریافت
 2. قوی باش -کلیپ دریافت
 3. گلوله برفی – تصویر  دریافت
 4. ایران قوی است -صوت دریافت
 5. گام دوم – استاد پناهیان-فیلم  دریافت
 6. معرفی کتاب دکل -معرفی کتاب  دریافت
 7. مسئولان نوجوان-ویدیو دریافت
 8. نقش نوجوانان در بیانیه گام دوم  دریافت
 9. کتاب عصر جدید -معرفی کتاب  دریافت
 10. سوخت موشکی جوانی -اینفوگرافی  دریافت
 11. زندگی به سبک جهادی – معرفی کتاب دریافت
 12. انقلاب ادامه دارد – صوت دریافت
 13. راه طلایی شدن -موشن گرافی  دریافت
 14. لطف خدا را بخواهیم – صوت  دریافت
 15. توصیه های آقا در خصوص بیانیه گام دوم به جوانان-اینفوگرافی  دریافت
 16. کم نیاری بردی -موشن گرافی   دریافت
 17. انگیزه در دو -صوت  دریافت
 18. انگیزه در دو-ویدیو   دریافت
 19. انگیزه در دو-متن    دریافت
 20. عارف15 ساله – فیلم   دریافت
 21. داستانی به وسعت دنیا -فیلم  دریافت
 22. تنبلی و بی حوصلگی -موشن گرافی   دریافت
 23. جنگ مجازی -موشن گرافی   دریافت
 24. حفظ سنگر های معنوی – تصویر   دریافت
 25. نابغه در اطاق جنگ -اینفوگرافی   دریافت
 26. پروانه بساز -تصویر   دریافت
 27. آمادگی برای ظهور -صوت  دریافت
 28. نوجوان شگفتی آفرین -اینفوگرافی   دریافت
 29. برکت اخلاص -ویدیو    دریافت
 30. روایت نادر -موشن گرافی   دریافت