جشنواره مدرسه انقلاب یا  نمایشگاه های دانش آموزی مدرسه انقلاب به مجموعه فعالیت هایی اطلاق می شود که در آن، ابتدا گروه های دانش آموزی شکل می گیرند و هر کدام از این گروه ها با انتخاب یکی از محورهای موضوعی مشخص شده به مطالعه و تحقیق و همچنین کسب مهارت لازم بمنظور تولید محصولات نمایشگاهی با قابلیت نمایش در بستر فضای مجازی بر پایه ابتکارات دانش آموزی اقدام به افتتاح نمایشگاه و انتشار حداکثری تولیدات خود درباره موضوعات بخش خواهند پرداخت.

بدیهی است روایت صحیح و به زبان گروه همسال به عنوان ماموریت اصلی نمایشگاه های دانش آموزی مدرسه انقلاب در کلیه محصولات تولید شده را می بایست شامل شود.

دانش آموزان می تواند با کلیک بر روی تصویر زیر فایل با کیفیت جشنواره مدرسه انقلاب را جهت استفاده دریافت کنند