گروه های برپایی نمایشگاه

در این بخش به تشریح وظایف گروه های تشکیل شده جهت برگزاری مطلوب مدرسه انقلاب خواهیم پرداخت:

گروه راویان

عنصر اصلی یازدهمین دوره نمایشگاه­های مدرسه انقلاب، روایت است. با توجه به این مسئله لازم است قبل از برپایی نمایشگاه و با توجه به خروجی گروه تولید محتوا ، برای هر غرفه یک نفر راوی مسلط به محتوا انتخاب شود. راوی باید شرایط زیر را داشته باشد:

  • آشنا به اصول سخنوری، توانا در جذب، اقناع و برقراری ارتباط موثر با مخاطب
  • مسلط به محتوا و متن
  • دارای اطلاعات کامل و جانبی نسبت به سوژه مورد بحث
  • توانا در پاسخ به سوالات احتمالی مخاطبان و بازدیدکنندگان
  • بهتراست راوی مجهز به نمادهای هویت آفرین مثل کارت شناسایی نمایشگاه، پیکسل و…باشد.
  • بهتراست از ابزارهای جانبی مثل فیلم، صوت، تصویر، ماکت و… در روایت بهره ببرد.
  • استفاده از نمادهای اتحادیه در فرم لباس و غرفه
  • توانایی در بهره گیری از سایر قالب های ارائه مثل تئاتر ، مسابقه ، اتاق فرار ، پرده خوانی و…