گروه های برپایی نمایشگاه

در این بخش به تشریح وظایف گروه های تشکیل شده جهت برگزاری مطلوب مدرسه انقلاب خواهیم پرداخت.

گروه رسانه

رسانه در دنیای امروز تاثیر به سزایی در همراه سازی و تغییر رفتار مخاطب دارد. این فضا در نمایشگاه های مدرسه انقلاب در 3 حوزه اصلی قابل استفاده و بهره برداری است.

 • در پیش از برگزاری نمایشگاه و تبلیغات مناسب و مرتبط با دانش آموزان جهت حضور آنان در فضای نمایشگاهی
 • مستند سازی بازدید ها و ارائه های گزارش های جذاب جهت ترغیب بیشتر مخاطبین و افزایش سطح اثر گذاری
 • بارگزاری در سامانه عقیق به منظور الگو گیری سایر مدارس از اقدامات خلاقانه و ثبت اقدامات انجام شده انجمن اسلامی مدرسه

  بخش ویژه این دوره از نمایشگاه ها که دارای امتیاز ویژه می باشد روایت نوجوان انقلابی دهه هشتادی از نمایشگاه و اهداف آینده او به زبان های زنده دنیا جهت انتشار در فضای مجازی با رویکرد گسترش دایره اثر گذاری مدرسه انقلاب می باشد . وظیفه مهم این گروه شناسایی دانش آموزان توانمند مدرسه در حوزه تسلط به زبان های زنده دنیا و ضبط محتوای ارائه شده توسط آنها با موضوع فوق و انتشار آن پس از تایید مربی در فضای رسانه ای ملی و استانی می باشد.
  این دوره از نمایشگاه مدرسه انقلاب حضوری و مدرسه ای بوده و اجرای برنامه های شهری و در فضای مجازی در قالب مدرسه انقلاب نمی گنجد اما حضور در فضای مجازی و ارائه روایت هنرمندانه از واقعیت مدارس و معرفی صحیح دانش آموزان و نوجوانان دهه هشتادی از اهمیت بالایی بر خوردار است . لذا استفاده از ظرفیت فضای مجازی و تولید آثار در قالب های زیر و طبق موضوعات اعلام شده و انتشار آن در بستر فضای مجازی مورد تاکید می باشد .

  1. پادکست صوتی
  2. مصاحبه
  3. رادیو انقلاب
  4. پویا نمایی
  5. فیلم کوتاه
  6. هنرهای نمایشی( تئاتر، عروسک گردانی)
  7. نشریه الکترونیکی
  8. کلیپ
  9. سرود
  10. نماهنگ
  11. موشن گرافی
  12. پرده خوانی