گروه تولید محتوا

در این بخش به تشریح وظایف گروه های تشکیل شده جهت برگزاری مطلوب مدرسه انقلاب خواهیم پرداخت.

 

هریک از اعضای این گروه مسئولیت تامین محتوای یکی از غرفه ها را بر اساس منابع امین معرفی شده و پژوهش پیرامون موضوعات نمایشگاه را بر عهده دارد. سایت مدرسه انقلاب می تواند محتوای مورد نیاز غرفه های نمایشگاه را تا حد قابل توجهی تامین نماید اما خلاقیت در تولید محتوای مناسب و بومی در هر غرفه مورد تاکید می باشد.

در برگزاری نمایشگاه های مدرسه انقلاب بخش محتوایی، اصلی ترین بخش نمایشگاه بوده و پایه آن مطالعه و تحقیق در این زمینه است. لذا انتظار می رود که دانش آموزان محترم قبل از اجرای بخش های مختلف نمایشگاه درباره موضوعات آن و به خصوص دیروز ، امروز و فردا به مطالعه و تحقیق بپردازند. البته نمایشگاه های مدرسه انقلاب در سال جاری به بررسی سیر استعمار و استقلال خواهی ملت های آزاده جهان در طول تاریخ متمرکز خواهد بود. محتوای ارائه شده در سایت مدرسه انقلاب به آدرس زیر می تواند یکی از منابع پیشنهادی ما برای دانش آموزان باشد.      http://madreseenghelab.com

با توجه به ضرورت استفاده از قالب های نوین در کنار روایت در این دوره از نمایشگاه ها سعی شده است در هر موضوع بسته ای از محتوا شامل : تئاتر کوتاه، سرود، فیلم کوتاه و مستند، مسابقه، اتاق فرار و پرده خوانی ارائه گردد. همچنین اعضای این گروه می توانند بر اساس ظرفیت های موجود و علاقه مخاطب نوجوان در غرفه های مختلف از شیوه های خلاقانه و تولیدات هنری خود استفاده کنند.

با توجه به حساسیت های سال جاری بالاخص در فضای مدرسه، انتخاب محتوای مناسب و روایت مناسب از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

همانطور که پیشتر اشاره شد بخش مهم محتوایی این دوره از نمایشگاه های مدرسه انقلاب بررسی سیر استعمار در تاریخ ، اهداف و سیاست های آن می باشد پس لازم است اعضای این گروه با تشکیل حلقه مطالعاتی و مطالعه مجموعه کتب سرگذشت استعمار ، محتوای مناسب برای دانش آموزان را آماده نمایند. زمینه تهیه این کتاب ها و عضویت در حلقه مطالعاتی از طریق سایت مدرسه انقلاب فراهم شده است.

از آنجا که تولید محصولات و دست سازه های دانش آموزی در کنار پوستر های نمایشگاهی و سایر ابزار های موجود ، امری ضروری و مهم است؛ شایسته است، نمایشگاه های مدرسه انقلاب تبلور فعالیت های جمعی و گروهی دانش آموزان و تولید دست سازه ها و محصولات خلاقانه ایشان باشد، تا در جلب توجه و انتقال مفاهیم و محتوای اصلی نمایشگاه تأثیر عمیق تری بگذارد. نظارت مربیان محترم به استفاده از منابع امین توسط دانش آموزان مورد تاکید می باشد.