سلام به روی همچون ماه شما ، باید اینجا عرض کنیم ممکن هست برای بعضی موضوعات شیوه نامه در بخش منابع امین پیشنهادی برای شما نداشته باشیم .البته اگر خودتون منبع معتبر پیدا کردید میتونید از طریق ارتباط با دبیرخانه اون رو به بقیه انجمنی ها معرفی کنید . الهی همیشه بهترین باشید …